Επισκευή κάρτας γραφικών σε Laptop

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε ένα Laptop είναι η κάρτα γραφικών ,σε αυτή την περίπτωση οι λύσεις είναι επισκευή της κάρτας αλλά ίσως χρειαστεί και αντικατάσταση . Μερικά συμπτώματα που μας φανερώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην κάρτα γραφικών είναι :

Η επισκευή της κάρτας γραφικών δεν είναι κάτι απλό και απαιτεί χρόνο αλλά αξίζει τον κόπο προκειμένου να αντικαταστήσετε την μητρική πλακέτα του Laptop σας.

Η διαδικασία επισκευής-αντικατάστασης της κάρτας γραφικών είναι η εξής:

Η διάρκεια επισκευής μαζί με τον έλεγχο είναι 4-6 ημέρες.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας γραφικών η του chip ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον χρόνο παραλαβής των παραπάνω.