Αντικατάσταση οθόνης σε Laptop

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία του φορητού σας υπολογιστή είναι η οθόνη του έτσι εάν παρουσιάζει ένα από τα παρακάτω προβλήματα ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Η αντικατάσταση μίας οθόνης Led/Ccfl για μας είναι μια τυπική διαδικασία όσον αφορά τους φορητούς υπολογιστές .

Οι παρακάτω ενδείξεις και οι επίλυση αυτών μπορούν να γίνουν με αντικατάσταση της οθόνης:

Η αντικατάσταση της οθόνη σας γίνεται με καινούρια χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς με αυτή που είχατε μέχρι να γίνει η αντικατάσταση της.

Πολλές φορές όμως και κυρίως όσον αφορά προβλήματα που έχουν σχέση με την φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να μη χρειαστεί αλλαγή τις οθόνης αλλά του inverter η ακόμη και της Backlight της οθόνη σας .

Ο Lcd inverter είναι μια μικρή πλακέτα και βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του φορητού υπολογιστή η επισκευή τις είναι πολύ λιγότερη σε σύγκριση με την αντικατάσταση της οθόνης.