Κάνατε αίτηση σε κάποιο πάροχο και μόλις έχετε παραλάβει τον εξοπλισμό το ασύρματο modem-router για την adsl σύνδεσή σας;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ότι έχει σχέση με τον εξοπλισμό σας και το internet και συγκεκριμένα :