Κάνατε αίτηση σε κάποιο πάροχο και μόλις έχετε παραλάβει τον εξοπλισμό το ασύρματο modem-router για την adsl σύνδεσή σας;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ότι έχει σχέση με τον εξοπλισμό σας και το internet και συγκεκριμένα :

  • Σύνδεση του modem router στο τηλεφωνικό σας δίκτυο εφόσον έχει γίνει ενεργοποίηση στην γραμμή σας από τον οποιοδήποτε πάροχο.
  • Ρυθμίσεις του router σύμφωνα με τα στοιχεία που σας έδωσε ο πάροχος.
  • Παραμετροποίηση του router δίνοντας ένα ισχυρό κωδικό για την ασύρματη σύνδεση σας στο internet.
  • Δημιουργία ασύρματου wi-fi με δυνατότητα χρήσης εκτυπωτών από όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν στο οικιακό δίκτυο.
  • Δημιουργία λογαριασμού email
  • Σε περίπτωση που έχει κλειδώσει το modem-router μπορούμε να το επαναφέρουμε.